Από την αρχή της λειτουργίας της η EVAL – Ε.Γ. Βαλλιανάτος Α.Β.Ε.Ε. εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, ενώ τα προϊόντα της είναι πιστοποιημένα από τους Κοινοποιημένους Οργανισμούς LLOYD’S Register, Polish Register of Shipping, TÜV και RINA.

Η EVAL δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον Έλεγχο Ποιότητας, έχοντας άρτια εξοπλισμένο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, στελεχωμένο με εξειδικευμένους μηχανικούς. Κατά συνέπεια, κάθε παραγόμενη παρτίδα ελέγχεται λεπτομερώς πριν προωθηθεί στην αγορά.

Α. Πιστοποιήσεις εταιρείας

1. ISO 9001:2008 (Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας)

2. MODULED (Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητας Παραγωγής σύμφωνα με την Οδηγία Εφοδίων Πλοίων - MED)

 

Β. Πιστοποιήσεις προϊόντων

1. Εγκρίσεις σύμφωνα με Οδηγία Εφοδίων Πλοίων (SOLAS / M.E.D.)

2. Εγκρίσεις σύμφωνα με Οδηγία Μέσων Ατομικής Προστασίας (CE)