Η EVAL - Ε.Γ.ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΒΕΕ, με έδρα τα Ανω Λιόσια δραστηριοποιείται στο σωστικό και ναυτιλιακό εξοπλισμό σκαφών, από το 1976, σε 85 χώρες ζητάει:

 

1. MARKETING ASSISTANT

 

Job Description

Our company is looking to hire a Marketing Assistant who will be working closely with our marketing team to develop and implement marketing plans and strategies for our brands. As a successful hire, you will be tasked with helping identify marketing trends and opportunities for growth, as well as creating marketing materials such as white papers and case studies. You will be giving presentations about our ongoing campaigns and provide administrative support to our marketing and sales teams.

To be chosen for this role, you must have a Bachelor's degree in marketing, business, or a related field. Prior work experience in administration, sales, or marketing is a plus. Effective written and verbal communication skills and a high level of attention to detail are both important keys to success in this role.

Marketing Assistant Responsibilities:

 • Collaborating with the marketing and sales team, internal teams, clients and partners on marketing strategy.
 • Helping identify marketing trends and key opportunities for innovation.
 • Learning and working with various types of software for digital marketing.
 • Working closely with sales and marketing department.
 • Creating marketing materials such as white papers, case studies, and presentations.
 • Giving presentations.
 • Maintaining a marketing database.
 • Providing administrative support to the marketing and sales team.
 • Preparing, formatting and editing a range of documents.
 • Understanding company product and brand.
 • General office duties.
 • Creating and interpreting a variety of reports.
 • Organizing market research.
 • Analyzing questionnaires and other forms of feedback.
 • Updating social media accounts.

Marketing Assistant Requirements:

 • Bachelor’s degree in marketing, business or related field.
 • Administration or sales and marketing assistant experience.
 • Effective written and verbal communication skills.
 • A high level of attention to detail.
 • Ability to work effectively within a team and independently.
 • Experience using computers for a variety of tasks.
 • Competency in Microsoft applications including Word, Excel, and Outlook.
 • Good organization skills.
 • Related job and internship experience.
 • Digital marketing experience.

 

Αποστολή βιογραφικών στο george.v@eval.gr

 

2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης είναι :

 • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης
 • Αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Οργάνωση και τήρηση report (δρομολόγια, πωλήσεις, οικονομικά στοιχεία κτλ)

 

Η κατάλληλη υποψήφια θα πρέπει να έχει απαραίτητα: 

 • Πτυχίο ΤΕΙ – ΑΕΙ Business κατεύθυνσης
 • Εξαιρετική πρακτική γνώση στη χρήση MS Office (κυρίως EXCEL)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση εφαρμογών CRM Software (SoftOne), θα συνεκτιμηθεί
 • Ανεπτυγμένες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες λόγω πολλαπλών αρμοδιοτήτων
 • Ομαδικό πνεύμα, ακεραιότητα και διπλωματική προσέγγιση σε συνθήκες πίεσης
 • Επαγγελματισμός, ευγένεια και έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Μεθοδικότητα, οργάνωση, ικανότητα αντίληψης
 • Ηλικία έως 45 ετών
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Απαραίτητο μεταφορικό μέσον λόγω τοποθεσίας

 

Αποστολή βιογραφικών στο hr@eval.gr

 

3. ΟΔΗΓΟ

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει απαραίτητα: 

 • Δίπλωμα Γ’ κατηγορίας & Π.Ε.Ι.
 • Κάτοχος Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Επιθυμητή γνώση του λεκανοπεδίου & πρακτορείων 

 

Αποστολή βιογραφικών στο hr@eval.gr

 

4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

 Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει απαραίτητα: 

 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Γνώση εμπορικής αλληλογραφίας
 • Γνώση συστημάτων ERP, MS Office 
 • Καλή γνώση Logistics
 • 2 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
 • Μεταφορικό μέσον απαραίτητο, λόγω θέσης εργασίας
 • Δυνατότητα διερεύνησης των αγορών με στόχο την τοποθέτηση των προϊόντων της εταιρίας σε αγορές εξωτερικού
 • Δυνατότητα για συμμετοχή και εκπροσώπηση της εταιρίας σε εκθέσεις εξωτερικού
 • Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό
 • Πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες, επαγγελματισμό και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα
 • Ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικότητα
 • Ικανότητα οργάνωσης, σχεδιασμού και τήρησης προτεραιοτήτων

 

Αποστολή βιογραφικών στο george.v@eval.gr

 

5. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ για ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

 Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει απαραίτητα: 

 • Γνώση MS Office & χρήση RF Scanner
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, πελατοκεντρική αντίληψη, δημιουργικότητα, ομαδικότητα, ευγένεια, θέληση για ανάπτυξη
 • Ηλικία έως 35 ετών, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους
 • Κάτοχος διπλώματος Β' Κατηγορίας, για τοπικές διανομές
 • Επιθυμητή γνώση ναυτιλιακού εξοπλισμού και χρήσης σκαφών
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κατάστημα λιανικής
 • Συστάσεις απαραίτητες
 • Μισθός ικανοποιητικός και bonus
 • Μόνιμη σχέση συνεργασίας

 

Αποστολή βιογραφικών στο hr@eval.gr

 

6. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ - ΠΙΚΑΔΟΡΟ


Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει απαραίτητα:

▪ Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση αποθήκης
▪ Γνώσεις συστημάτων αποθήκης – χρήση RF Scanner
▪ Γνώση χρήσης μηχανημάτων αποθήκης (Υδραυλικό/ηλεκτρικό παλετοφόρο)
▪ Μεταφορικό μέσον λόγω τοποθεσίας
▪ Συστάσεις απαραίτητες
▪ Η θέση είναι για μόνιμη απασχόληση
▪ Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
▪ Ηλικία έως 40 χρονών


Αποστολή βιογραφικών στο warehousemgr@eval.gr

 

7. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ CUSTOMER SERVICE


Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης είναι :

- Ποιοτική και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση υφιστάμενων πελατών, κυρίως μέσα από
τηλεφωνική επικοινωνία
- Ενημέρωση των πελατών για τα προϊόντα της εταιρίας
- Ετοιμασία και υλοποίηση προσφορών και άλλων προωθητικών ενεργειών της εταιρίας
- Εντοπισμός και αποτύπωση προβλημάτων και τυχόν παραπόνων των πελατών
- Γενικότερη επικοινωνία με πελάτες
- Reporting στη διοίκηση


Η/Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει απαραίτητα:

▪ Εμπειρία σε ανάλογη θέση
▪ Πτυχίο ΤΕΙ - ΑΕΙ
▪ Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
▪ Πολύ καλή γνώση Η/Υ
▪ Ικανότητες συνεργασίας
▪ Ευχέρεια στην επικοινωνία
▪ Αγάπη για την ομαδική εργασία
Η θέση αφορά πλήρη απασχόληση, αόριστης διάρκειας.
Η Εταιρία προσφέρει πακέτο αποδοχών, εξαιρετικές συνθήκες εργασίας,
ευκαιρίες εκπαίδευσης και καριέρας, σε ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον.


Αποστολή βιογραφικών στο george.v@eval.gr

 

8. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Περιγραφή θέσης 

 • Παραλαβή και ταυτοποίηση Ά υλών και αναλωσίμων
 • Διευθέτηση και τακτοποίηση του αποθηκευτικού χώρου της παραγωγή
 • Χρήση και ενημέρωση του συστήματος αποθήκης (ERP-WMS)

 

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει απαραίτητα: 

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση αποθήκης
 • Γνώση χρήσης υπολογιστή & συστημάτων ERP-WMS (π.χ. Softone, Entersoft, SAP)
 • Γνώση χρήσης ανυψωτικών μηχανημάτων (παλετοφόρα & κλαρκ)
 • Θα εκτιμηθεί γνώση Αγγλικών
 • Μεταφορικό μέσον λόγω τοποθεσίας

 

Αποστολή βιογραφικών στο a.panagopoulos@eval.gr

 

9. ΕΡΓΑΤΗ - ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Περιγραφή θέσης 

 • Συναρμολόγηση-Μοντάρισμα

 

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει απαραίτητα: 

 • Προϋπηρεσία σε τμήμα Παραγωγής
 • Μεταφορικό μέσον λόγω τοποθεσίας.

 

Αποστολή βιογραφικών στο a.panagopoulos@eval.gr

 

10. ΓΑΖΩΤΡΙΑ- ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Περιγραφή θέσης 

 • Ραφή Υφασμάτων-Σωσιβίων 

 

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει απαραίτητα: 

 • Προϋπηρεσία σε τμήμα Παραγωγής
 • Εμπειρία σε ραφή & εργασία σε γαζωτικές μηχανές
 • Μεταφορικό μέσον λόγω τοποθεσίας

 

Αποστολή βιογραφικών στο fanis.v@eval.gr

 

11. ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει απαραίτητα: 

 • Γνώσεις και εμπειρία σε κολλήσεις σε ανοξείδωτες κατασκευές TIG-MIG
 • Γνώσεις και εμπειρία σε κολλήσεις σε μαύρα σίδερα
 • Μεταφορικό μέσον λόγω τοποθεσίας
 • Προϋπηρεσία σε τμήμα Παραγωγής

 

Η εργασία είναι για πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου.

 Αποστολή βιογραφικών στο a.panagopoulos@eval.gr

 

12. ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (Blow/Injection)

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει απαραίτητα: 

 • Δυνατότητα Εργασίας σε βάρδιες
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Μεταφορικό μέσον λόγω τοποθεσίας
 • Συστάσεις απαραίτητες

 

Αποστολή βιογραφικών στο a.panagopoulos@eval.gr