Η EVAL - Ε.Γ.ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΒΕΕ, με έδρα τα Ανω Λιόσια δραστηριοποιείται στο σωστικό και ναυτιλιακό εξοπλισμό σκαφών, από το 1976, σε 85 χώρες και ζητάει:

 

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Περιγραφή θέσης:
Αναζητούμε αποτελεσματικό Υπεύθυνο αποθήκης προκειμένου να καθοδηγήσει τις λειτουργίες παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής. Θα επιβλέπει την αποτελεσματική παραλαβή, αποθήκευση, παροχή υπηρεσιών που προσδίδουν αξία και αποστολής πληθώρας προϊόντων.
Εν τέλει, θα πρέπει να έχει την ικανότητα να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων παραγωγικότητας και η ομαλή και έγκαιρη τήρηση όλων των διαδικασιών της αποθήκης.

Αρμοδιότητες:

 • Στρατηγική διαχείριση της αποθήκης σύμφωνα με τις πολιτικές και το όραμα της εταιρείας
 • Επίβλεψη των λειτουργιών παραλαβής, αποθήκευσης, διανομής και συντήρησης
 • Καθορισμός της διάταξης και διασφάλιση αποτελεσματικής χρήσης του χώρου
 • Εκκίνηση, συντονισμός και επιβολή βέλτιστων πολιτικών και διαδικασιών λειτουργίας
 • Τήρηση όλων των νομικών απαιτήσεων που αφορούν στην αποθήκευση, το χειρισμό και την αποστολή προϊόντων
 • Τήρηση των προτύπων υγείας και ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας
 • Διαχείριση αποθεμάτων και εναρμόνιση με το σύστημα αποθήκευσης δεδομένων
 • Σύνδεσμος με πελάτες, προμηθευτές και μεταφορικές εταιρείες
 • Προγραμματισμός βαρδιών, κατάλληλη ανάθεση εργασιών και αξιολόγηση αποτελεσμάτων
 • Πρόσληψη, επιλογή, προσανατολισμός, καθοδήγηση και παρακίνηση εργαζομένων
 • Τακτική σύνταξη εκθέσεων και στατιστικών (έκθεση κατάστασης IN/OUT, έκθεση “νεκρού αποθέματος” κτλ.)
 • Λήψη ανάδρασης και παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Απαιτήσεις:

 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως διευθυντής αποθήκης
 • Εξειδίκευση στις διαδικασίες και βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης αποθήκης
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα υλοποίησης πρωτοβουλιών βελτίωσης της διαδικασίας
 • Καλή γνώση των Βασικών Δεικτών Απόδοσης στην αποθήκη (KPI)
 • Πρακτική εμπειρία στη χρήση λογισμικού και βάσεων δεδομένων διαχείρισης αποθήκης
 • Ηγετικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης προσωπικού
 • Εξαιρετικές δεξιότητες λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας
 • Επιθυμητό πτυχίο πανεπιστημίου στο Logistics, τη διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού ή τη διοίκηση επιχειρήσεων

 

Αποστολή βιογραφικών στο fanis.v@eval.gr

 

2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

 Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει απαραίτητα: 

 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Γνώση εμπορικής αλληλογραφίας
 • Γνώση συστημάτων ERP, MS Office 
 • Καλή γνώση Logistics
 • 2 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
 • Μεταφορικό μέσον απαραίτητο, λόγω θέσης εργασίας
 • Δυνατότητα διερεύνησης των αγορών με στόχο την τοποθέτηση των προϊόντων της εταιρίας σε αγορές εξωτερικού
 • Δυνατότητα για συμμετοχή και εκπροσώπηση της εταιρίας σε εκθέσεις εξωτερικού
 • Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό
 • Πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες, επαγγελματισμό και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα
 • Ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικότητα
 • Ικανότητα οργάνωσης, σχεδιασμού και τήρησης προτεραιοτήτων

 

Αποστολή βιογραφικών στο george.v@eval.gr

 

3. ΕΡΓΑΤΗ - ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Περιγραφή θέσης 

 • Συναρμολόγηση-Μοντάρισμα

 

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει απαραίτητα: 

 • Προϋπηρεσία σε τμήμα Παραγωγής
 • Μεταφορικό μέσον λόγω τοποθεσίας.

 

Αποστολή βιογραφικών στο fanis.v@eval.gr

 

4. ΓΑΖΩΤΡΙΑ- ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Περιγραφή θέσης 

 • Ραφή Υφασμάτων-Σωσιβίων 

 

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει απαραίτητα: 

 • Προϋπηρεσία σε τμήμα Παραγωγής
 • Εμπειρία σε ραφή & εργασία σε γαζωτικές μηχανές
 • Μεταφορικό μέσον λόγω τοποθεσίας

 

Αποστολή βιογραφικών στο fanis.v@eval.gr

 

5. ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει απαραίτητα: 

 • Γνώσεις και εμπειρία σε κολλήσεις σε ανοξείδωτες κατασκευές TIG-MIG
 • Γνώσεις και εμπειρία σε κολλήσεις σε μαύρα σίδερα
 • Μεταφορικό μέσον λόγω τοποθεσίας
 • Προϋπηρεσία σε τμήμα Παραγωγής

 

Η εργασία είναι για πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου.

 Αποστολή βιογραφικών στο fanis.v@eval.gr

 

6. ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (Blow/Injection)

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει απαραίτητα: 

 • Δυνατότητα Εργασίας σε βάρδιες
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Μεταφορικό μέσον λόγω τοποθεσίας
 • Συστάσεις απαραίτητες

 

Αποστολή βιογραφικών στο fanis.v@eval.gr