Αγαπητοί Συνεργάτες,

Η EVAL με το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τη διακατέχει από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις αναφορικά με την εξάπλωση και τις επιπτώσεις του ιού SARS-CoV-2 και παραμένει έτοιμη να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποδείξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αλλά και της Ελληνικής Πολιτείας.

Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης του ιού, η εταιρεία μας βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους προμηθευτές εντός και εκτός Ελλάδας και τις μεταφορικές εταιρείες, προκειμένου να σχηματίσει πλήρη και σαφή εικόνα για τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνουν καθώς και να εξασφαλίσει τις συνθήκες υγιεινής κατά τη μεταφορά και την παραλαβή των εμπορευμάτων από το προσωπικό της.

Επιπλέον, στην εσωτερική λειτουργία της έχει έγκαιρα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς.

Εκτός από την πρόληψη, η εταιρεία μας έχει κινηθεί έγκαιρα για την εξασφάλιση της επάρκειας των εμπορευμάτων της, προκειμένου να μην υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα λειτουργίας. Αυτό σημαίνει, ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα προμήθειας και εξυπηρέτησής σας.

Ωστόσο, καθώς δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την εξέλιξη του φαινομένου, σας συστήνουμε να προχωρήσετε και εσείς αντίστοιχα στην προμήθεια ικανοποιητικού στοκ εμπορεύματος, προκειμένου να καλύψετε τις ανάγκες της επιχείρησής σας το επόμενο διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση, η EVAL θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα επανέλθει για ενημέρωσή σας εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο.

EVAL