ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

Η επιχείρηση συμμετέχει στη δράση για την Υποστήριξη της Διεθνούς Προβολής των ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό.