Δείτε στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ τα νέα δεδομένα για το πρώην Τέλος Παραμονής και Πλόων.

 

Κατηγορίες σκαφών και ΤΕ.Π.Α.Η

 

Ολικό Μήκος Σκάφους (m) ΤΕ.Π.Α.Η. / μήνα ΤΕ.Π.Α.Η. / έτος Πρόστιμο
άνω των 7 και έως 8 €16 €172,80 €382
άνω των 8 και έως 10 €25 €270,00 €600
άνω των 10 και έως 12 €33 €356,40 €796
άνω των 12 και έως 13 €96 €1.036,80 €2.252
άνω των 13 και έως 14 €104 €1.123,20 €2.348
άνω των 14 και έως 15 €112 €1.209,60 €2.444
άνω των 15 και έως 16 €120 €1.296,00 €2.540
άνω των 16 και έως 17 €128 €1.382,40 €2.636
άνω των 17 και έως 18 €136 €1.468,80 €2.732
άνω των 18 και έως 19 €144 €1.555,20 €2.828
άνω των 19 και έως 20 €152 €1.641,60 €2.924
άνω των 20 και έως 21 €160 €1.728,00 €3.020